Organy egzekucyjne w administracji i komornicy sądowi są płatnikami podatku od dostawy towarów będących własnością dłużnika, dokonywanej w trybie egzekucji.

Możliwość ogłoszenia upadłości w uproszczonej formie bez wyznaczenia sędziego-komisarza, zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego oraz likwidacja obowiązku badania na

Wzrost opłat sądowych, likwidacja "fikcji doręczenia", poszukiwanie adresu zamieszkania dłużnika przez komornika czy wstrzymanie planów stworzenia Elektronicznego Biura Podawczego, to