Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Obdarowany przez matkę syn darowizną w postaci mieszkania, półtora roku później kupił w kredycie drugie mieszkanie, nie sam, a wespół

2100 zł brutto w 2018 r., 2250 zł w 2019 r. – tyle wynosiła i wynosi obecnie stawka pensji minimalnej.

Momentu uzyskania dochodu z akcji np. otrzymanych nieodpłatnie w ramach programu motywacyjnego nie można utożsamiać z momentem ich nabycia. Uzyskanie