Objęcie i nabycie warrantu subskrypcyjnego nie oznacza, że podatnik uzyskuje przychód do opodatkowania PIT, ponieważ nie dochodzi tu do żadnego

Wydarzeniem tygodnia jest emisja obligacji Kredyt Inkaso warta 210 mln zł. Jest nie tylko największą przeprowadzoną przez krajowego windykatora, ale

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie spółek handlowych. Przewiduje on stworzenie nowej spółki kapitałowej – prostej

Gdy spółka nabywa od jednego ze wspólników udziały, by następnie dokonać ich umorzenia, wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie. W