Już tylko niespełna dwa tygodnie pozostały by zgłosić się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Kto nie dopełni tego obowiązku do

SLIM VAT, czyli z ang. Simple Local And Modern, to nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która ułatwić

Twórca projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz instalacji elektrycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o kwalifikację przychodów osiąganych z tego tytułu,

W poniedziałek 25 stycznia 2021 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki