Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2020 roku. Według informacji

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w grudniu 2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w grudniu. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 2,2% niższa niż