Sytuacja polskich firm sprzedających swoje towary lub usługi za granicę jest dość dobra. Ale jak uczy historia, choćby miniony kryzys

W poniedziałek 14 października, Komisja Europejska przedstawiła „Roczne sprawozdanie z wdrażania unijnych umów handlowych”, prezentujące politykę i stosunki handlowe Unii.

Polityka pieniężna nie ma identycznej efektywności w ciągu całego cyklu z wielu powodów, przede wszystkim takiego, że klasyczna polityka łatwego

Dzięki inwestycjom bezpośrednim firm z Wielkiej Brytanii w 2017 roku PKB Polski było wyższe o 15 mld zł. Stało się