Rada Europejska decyzją z dnia 11 kwietnia 2019 r., postanowiła przedłużyć termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do 31

Parlament Europejski przyjął tzw. pakiet mobilności. Jest to kolejny, przedostatni już krok w drodze do ostatecznego przyjęcia kluczowych zmian w