W dniach 22 – 23 lipca 2020 r. odbyła się w Wiedniu międzynarodowa konferencja z udziałem Polski, w sprawie zwiększenia

W I kwartale 2020 r. OZE stanowią już 40 proc. europejskiego miksu energetycznego – raport Komisji Europejskiej jasno pokazuje, że

Według przygotowanego przez EY dorocznego raportu „Atrakcyjność inwestycyjna Europy” w ubiegłym roku w 47 krajach starego kontynentu zaplanowano 6 412

W I kwartale 2020 roku łączna wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie osiągnęła 85,5 mld euro. Oznacza to wzrost