We wtorek (14.06) Rada Ministrów poinformowała o przyjęciu Założeń do projektu budżetu państwa na 2023 r. Polityka gospodarcza nastawiona ma

Ministerstwo Finansów dostosowuje się do pędzącej inflacji podnosząc podatnikom stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Standardowa stawka, obowiązująca od

W poniedziałek 2 maja 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów,

W czwartek 21 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych