Jak wynika z podsumowania BIK, w grudniu 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę 533 mln zł, przyznając 232,3

Publikowane przez PARP raporty na temat kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw pokazują, że liczba firm w Polsce systematycznie rośnie.

8,35 mld zł - to łączna wartość kredytów hipotecznych udzielonych w III kwartale 2019 r. z udziałem pośredników finansowych. Taki

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych.