Mimo, że przedsiębiorcy starają się aktywnie przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach za usługi, przepływ gotówki między firmami nie jest wystarczająco sprawny.

Choć polska poligrafia jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem rozwoju, a wartość produkcji sprzedanej branży rośnie nieprzerwanie od 9

Jak wynika z danych GUS, w III kwartale 2018 r. inwestycje firm były jednym z głównych kół zamachowych polskiej gospodarki

2018 r. był dla małych i średnich firm udany – uważają przedsiębiorcy. 82,5 proc. przedstawicieli sektora oceniła ostatni rok jako