W 2018 r. grupie 40 największych podmiotów budowlanych w Polsce udało się wreszcie poprawić dotychczasowy rekord łącznej wartości ich przychodów,

W 2018 r. grupie 40 największych podmiotów budowlanych w Polsce udało się wreszcie poprawić dotychczasowy rekord łącznej wartości ich przychodów,

Całkowite przychody ponad 20 grup budowlanych notowanych na GPW w okresie III kw. 2018-II kw. 2019 wzrosły nominalnie o 7,4%

Dzięki trwającemu od kilku lat ożywieniu inwestycyjnemu wartość polskiego rynku budowlanego bije kolejne rekordy, by zbliżyć się do okrągłej kwoty