W piątek 25 stycznia 2019 r., Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma

8 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych

Zakładając organizację z zakresu działalności sportowej należy przede wszystkim określić, w jakiej formie będzie ona działała. Wytyczne w tym zakresie

11 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 623/13) o precedensowym charakterze. W orzeczeniu tym