Sytuacja rynkowa Kolejne sesje w bieżącym tygodniu mijają w charakterze przede wszystkim obniżonej zmienności. Dzienny zakres wahań dla FW20 w trakcie

Pierwsze sesje bieżącego tygodnia przebiegają w neutralnych nastrojach. Wykazywana po piątkowej sesji przewaga popytu dość szybko została stłumiona. Mimo obniżonego

Sytuacja rynkowa Po bardzo optymistycznym zakończeniu tygodnia, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznych, oczekiwania względem poniedziałkowej sesji również były pozytywne.

Sytuacja rynkowa Zamkniecie tygodnia przyniosło mocną zwyżkę na krajowym rynku replikując istotną poprawę nastrojów na głównych rynkach zachodnich. Powodów globalnego przypływu