Sytuacja rynkowa Środowa sesja przyniosła kontynuację zwyżki na krajowym rynku. Na wykresie dziennym FW20 kurs podtrzymuje i umacnia górne wybicie z

Sytuacja rynkowa Wtorkowa sesja przyniosła niewielki przyrost notowań na krajowym rynku. Kurs FW20 po lekko wzrostowym otwarciu i niewielkich wahaniach w

Sytuacja rynkowa Z początkiem ferii zimowych na krajowym rynku przygasła aktywność inwestycyjna. Ma miejsce niewielka zmiany kursu FW20 w trakcie sesji

Sytuacja rynkowa Zamknięcie piątkowej sesji dla FW20 nie przyniosło większych zmian w stosunku do kursu odniesienia. Natomiast początek sesji był jednoznacznie