Sytuacja rynkowa Z początkiem tygodnia pojawiło się silne odreagowanie ubiegłotygodniowej zniżki. Przypływowi optymizmu oraz aktywności inwestorów nie przeszkodziły nawet nieczynne wczoraj

Sytuacja rynkowa Zamkniecie tygodnia przebiegało pod wpływem wyraźnie spadkowych nastrojów. W grupie spółek indeksu bazowego większość podmiotów zniżkowała, sektorowo najsilniejszy negatywny

Sytuacja rynkowa Czwartkowa sesja przerwała korekcyjny schemat z bieżącego tygodnia, ale nie przyniosła ciekawego handlu. Notowania kontraktów wystartowały z neutralnego poziomu

Sytuacja rynkowa Wczorajsza sesja na FW20 ponownie przebiegała w nastrojach umiarkowanej korekty, przy jednocześnie umiarkowanie dobrych nastrojach na rynkach bazowych a