Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w

Minimalna wartość emisji obligacji, którą emitenci będą mogli wprowadzić do notowań na Catalyst, wzrośnie z 1 mln zł do 5

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW