Globalne gospodarki w dalszym ciągu zmagają się z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii koronawirusa, co przekłada się na dalszy wzrost niepewności gospodarczej

Obok danych z globalnej gospodarki i kolejnych informacji dot. koronawirusa, w tym tygodniu nie zabraknie również innych istotnych wieści. Za

750 mld dolarów, które Fed zamierza przeznaczyć na skup obligacji korporacyjnych do 30 września to kolejny sygnał do inwestorów –

Tradycyjnie wtorek przynosi dzień odwrotu po ponurych notowaniach dzień wcześniej, a przynajmniej pierwsze godziny oferują próby odreagowania. Lepsze doniesienia na