Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt. panującego w gospodarce krajowej klimatu gospodarczego. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorców w dniach od 1

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował 19 kwietnia 2021 r. w Monitorze Polskim komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i

Główny Urząd Statystyczny sporządził opracowanie na temat uwarunkowań społeczno-gospodarczych w kraju w lutym. Przedstawia ono obraz rynku pracy, uwarunkowań cenowych,

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 24,6% niższa