Główny Urząd Statystyczny przedstawił 2 listopada 2020 r. dane kwartalne wyrównane sezonowo na temat przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

W czwartek 15 października 2020 r., Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną na temat poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Według szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym

Główny Urząd Statystyczny opublikował 1 września szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku. W porównaniu