Pandemia COVID-19 zadała rynkowi mocny cios. Wśród najważniejszych światowych indeksów jedynie indeksy amerykańskie odnotowują wartości dodatnie w ujęciu rok do dnia

Wbrew powszechnej opinii, polityce pieniężnej jeszcze nie brakuje amunicji. EBC może obniżyć stopy procentowe, wdrożyć specjalny program długoterminowych operacji refinansowania (LTRO)

Mądre zarządzanie budżetem, czyli takie, które nie prowadzi do długów, jest wyzwaniem dla wielu osób. Wskazuje na to chociażby stan

Rosnące ceny prądu to problem całej gospodarki. Tak jak wzrost cen paliw, tak i w przypadku energii elektrycznej, wzrost jej