W 2020 roku całkowite przychody blisko 20 grup budowlanych notowanych na GPW wzrosły nominalnie o 4,3%, co biorąc pod uwagę

W porównaniu z lipcem 2019 r. zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3. Wciąż jednak co siódma z

Analizujemy ubiegłoroczne wyniki finansowe spółek notowanych na GPW. Czytaj więcej na RynekPierwotny.pl! Po raz kolejny sezon publikacji rocznych wyników finansowych spółek

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w