Główny Urząd Statystyczny w środę 15 września opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku. Jak wynika

31 sierpnia Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2021 roku.

W czwartek 26 sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał

W środę 18 sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat wysokości zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstwa w lipcu