Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 34,4% wyższa niż w listopadzie

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w grudniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 20,0% wyższa niż

Dotychczas pandemia nie odbiła się negatywnie na finansach emerytów, którzy w 2021 rok wchodzą z niższym o ponad 100 mln zł

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż