Główny Urząd Statystyczny przedstawił 14 maja wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku. Na przestrzeni roku ceny

Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek 23 kwietnia dane na temat liczby turystów w krajowej bazie hotelowej w lutym 2021

W najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego znalazła się analiza sytuacji gospodarczej kraju z punktu widzenia wpływu, jaki wywiera na nią

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2021 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1090,4 tys.