Colliers International opublikował trzeci odcinek nowej serii filmów Future Talks by Colliers pt.: "Handel przyszłości". Zaproszeni eksperci opowiadają w nim

Wraz z jesienią powróciły tzw. małe emisje publiczne, a na głównego oferującego wyrasta w tym segmencie Prosper Capital DM. To

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. Wzrost liczby niewypłacalności w

Łączna wartość przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw wyniosła na koniec I kw. 2019 r. 30,41 mld zł. W