W październiku Polacy tłumnie ruszyli po obligacje skarbowe. Tym samym pokonany został dotychczasowy rekord sprzedaży rządowych papierów. Na zakup obligacji

Rada Polityki Pieniężnej podczas spotkania w listopadzie podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ze stopą referencyjną w

Ucieczka przed inflacją, to jeden z najważniejszych powodów, dla którego Polacy już od ponad pół roku co miesiąc kupują po

Podobnie jak w przypadku spotkania we wrześniu, wydźwięk komunikatu po spotkaniu RPP był dwojaki. Odzwierciedla on ogromną nierówność między informacjami z