Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania do poszukiwania bardziej dochodowych form pomnażania kapitału. Poza tradycyjnymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje czy obligacje,

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki VAT na przechowywanie instrumentów finansowych. Dokument ma rozwiać wątpliwości,

Komisja Nadzoru Finansowego od 21 grudnia 2019 r. udostępni na swojej stronie internetowej formularz, za pośrednictwem którego osoby pełniące funkcje

W poniedziałek 19 sierpnia 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP, Minister Finansów ogłosił zmiany w prawie regulujące działalność firm inwestycyjnych