Skoro przepisy stanowią, że ulgę termomodernizacyjną można stosować do przedsięwzięć rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 r., to czy objąć nią

Wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia kancelarii prawnej do odnalezienia zagubionych akcji można zaliczyć jako koszty ich późniejszego odpłatnego zbycia –

W obecnych czasach polscy przedsiębiorcy zawierają transakcje zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy sprzedawcą

Jedna ze spółek z o.o. , posiadająca polską rezydencję podatkową, w której zarządzie zasiadał tylko jeden członek – prezes zarządu,