Przedstawiciele największych domów maklerskich pochwalili KDPW za sprawność w rejestrowaniu nowych emisji obligacji w czasie Kongresu Bankowości Korporacyjnej. Recepty na

Fundusz rekompensat dla inwestorów, którzy stracą na obligacjach jest utopijną próbą uregulowania fragmentu rzeczywistości, w której wszyscy żyjemy i stale

KNF chciałaby ograniczyć podporządkowane emisje obligacji, których adresatami są inwestorzy indywidualni. Temat tygodnia wypłynął w piątek za sprawą publikacji w

Inwestorzy indywidualni pobili rekord aktywności na Catalyst. Najważniejsze tego przyczyny to kolejne publiczne oferty obligacji, poszukiwanie wyższego niż w banku