Gdy spółka nabywa od jednego ze wspólników udziały, by następnie dokonać ich umorzenia, wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie. W

Sejm pracuje nad ustawą, która ma stworzyć ramy prawne dla firm, które inwestują w najem nieruchomości. Takie firmy w formie

Kwalifikacja wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej stanowi zagadnienie sporne zarówno wśród