Dzieci dziedziczą długi po zmarłych rodzicach. Nie tak dawno temu ten temat był szeroko poruszany w mediach. Portale branżowe piszące o

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki VAT na przechowywanie instrumentów finansowych. Dokument ma rozwiać wątpliwości,

Z uwagi na zakończenie w październiku kadencji Sejmu, parlament zamknął większość rozpoczętych prac, bez przekazywania ich Sejmowi nowej kadencji. Wśród

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019