Przeprowadzenie skutecznego i pewnego prawnie procesu połączenia spółek wymaga poniesienia licznych kosztów, m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, opłat skarbowych, notarialnych.

W dniach 13,14 i 15 marca 2019 r. odbędzie się 78. posiedzenie Sejmu RP. W trakcie obrad procedowane będą liczne

Usprawnienie procedur w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i wprowadzenie możliwości zorganizowania zgromadzenia wspólników tej spółki z wykorzystaniem środków elektronicznych, za

Przekształcenia spółek motywowane są często optymalizacją finansową własnego biznesu. Biorąc pod uwagę proces przekształcenia, należy mieć na uwadze przede wszystkim