Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych przepisów regulujących obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych w spółkach akcyjnych i spółkach

1 i 2 dnia sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał pięć nowych ustaw: o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte

Przeprowadzenie skutecznego i pewnego prawnie procesu połączenia spółek wymaga poniesienia licznych kosztów, m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, opłat skarbowych, notarialnych.

W dniach 13,14 i 15 marca 2019 r. odbędzie się 78. posiedzenie Sejmu RP. W trakcie obrad procedowane będą liczne