Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o zakończonym 4 września pierwszym zebraniu zespołu eksperckiego, który będzie funkcjonować przy Komisji ds. Reformy Nadzoru

Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych przepisów regulujących obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych w spółkach akcyjnych i spółkach

1 i 2 dnia sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał pięć nowych ustaw: o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte

Przeprowadzenie skutecznego i pewnego prawnie procesu połączenia spółek wymaga poniesienia licznych kosztów, m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, opłat skarbowych, notarialnych.