W czwartek 24 września 2020 r. Komisja Europejska poinformowała o wyrażeniu zgody na fuzję polskiej spółki Impexmetal S.A. ze szwedzką

Komisja Europejska poinformowała we wtorek 22 września 2020 r. o uruchomieniu instrumentu SURE, którego celem jest wsparcie finansowe w wysokości

W poniedziałek 21 września 2020 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie przydziału przez Polskę częstotliwości radiowych używanych

Unia Europejska prowadzi zaawansowane prace nad cyfryzacją wymiaru sprawiedliwości. W ramach tego procesu, w poniedziałek 14 września 2020 r. Komisja