Większość polskich MŚP jest zadowolona z ostatniego roku. Dla 30 proc. był on dobry, a dla 44 proc. raczej dobry –

56 proc. firm z sektora MŚP ocenia swoją obecną sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą - wynika z czwartej

Rynek faktoringu w pierwszym półroczu 2018 r. osiągnął obroty w wysokości 109,5 mld zł., aż o 27,5 proc. wyższe niż

Sprzyja jej koniunktura, nawyki klientów, a od niedawna też zakaz handlu w niedzielę, mimo tego ryzyko nieotrzymania płatności z branży