W trakcie panującej pandemii koronawirusa, obywatel uczestniczył w przekraczającym liczbę 5 osób zgromadzeniu. Policjanci zatrzymali go pod zarzutem naruszenia przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich 29 marca udzielił odpowiedzi na pytanie, gdzie i jak wykonać test na koronawirusa w przypadku chęci wyjazdu

Prezes stowarzyszenia wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniem o możliwość zorganizowania walnego zgromadzenia w trakcie panującej pandemii COVID-19.

W poniedziałek 1 marca Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące dyrektywy w sprawie podróży zorganizowanych, podsumowując jej stosowanie od czasu wejścia