Ogromne bezrobocie, olbrzymi deficyt sektora finansów publicznych i brak perspektyw wzrostu PKB składają się na fatalną sytuację gospodarczą RPA. Dochodzi

Jak głęboko Wenezuela pogrąża się w kryzysie, najlepiej pokazują informacje o wymianie towarowej z tym krajem. Skalę dramatu widać m.in.

Ministerstwo Sprawiedliwości złoży apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który stwierdził o braku odpowiedzialność prezesów sądów za nadzór nad

Jak informuje na swoim portalu Ministerstwo Sprawiedliwości, we wtorek 8 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności