Gdy spółka nabywa od jednego ze wspólników udziały, by następnie dokonać ich umorzenia, wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie. W

Wątpliwości podatników wywołuje to, czy kwotę odstępnego za przedterminowe rozwiązanie umowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.