Ministerstwo Finansów w poniedziałek 1 lutego 2021 r. uruchomiło pierwszy pakiet usług internetowych w ramach programu e-Urzędu Skarbowego (e-US), dostępnego

Krajowa Administracja Skarbowa uruchamia nową procedurę. Od poniedziałku 26 października 2020 r. w pierwszych 5 województwach, a od 16 listopada

W czwartek 13 sierpnia Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o zawartym z Federalnym Ministerstwem Finansów Republiki Federalnej Niemiec porozumieniu w zakresie

W związku z okresem urlopowym i otwieraniem coraz szerzej zamkniętych przez epidemię COVID-19 granic, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała zestawienie, jakie