Zawodowy żołnierz, pełniący służbę w Holandii w latach 2011 – 2014 w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO, otrzymywał z tego

Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, a następnie jej sprzedaż przed upływem 3 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano

W stosunkach cywilnoprawnych i gospodarczych, w których jedną ze stron jest profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany do rozliczeń VAT