Koło łowieckie dokonujące odstrzału sanitarnego dzików, było przekonane, że ponieważ czyni to na zlecenie wojewody, nie będzie zobowiązane do wystawiania

Będąca podatnikiem VAT gmina, użyczyła budynek jednemu z działających w na jej terenie stowarzyszeń. Strony zawarły umowę bezpłatnego użyczenia. Gmina

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia może z tego tytułu zrodzić obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Czy takie

Twórcy i wykonawcy piosenek, uzyskujący honoraria z tytułu występów koncertowych i publikacji utworów na internetowych serwisach i portalach muzycznych, nie