Najnowszy lipcowy odczyt wyniósł (+19,9%), co oznacza, że w lipcu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i

Średnia siła nabywcza w Polsce w 2018 r. wyniosła 7228 euro na mieszkańca, czyli mniej więcej połowę średniej europejskiej. Wskaźnik

Pracownicze Plany Kapitałowe przewidują możliwość sfinansowania kredytowego wkładu przy pomocy zgromadzonych środków. Eksperci dokładnie przeanalizowali tę opcję.

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ujawnił wysokość stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego (CIRR) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji