Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna to pojęcia, których nie można używać zamiennie. Jak są podstawowe różnice i kto może starać

Ponad ¾ Polaków w wieku 18-64 lata deklaruje, że przynajmniej raz w życiu brało kredyt lub pożyczkę. 35 proc. przyznaje,

W listopadzie 2018 r., w porównaniu z listopadem 2017 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą

Jak wynika z danych GUS, w III kwartale 2018 r. inwestycje firm były jednym z głównych kół zamachowych polskiej gospodarki