Jak wynika z danych GUS, w III kwartale 2018 r. inwestycje firm były jednym z głównych kół zamachowych polskiej gospodarki

Do 5,5 złotych dziennie za każde pożyczone 1000 zł, decyzja kredytowa w 1 minutę  i minimum formalności. Nest Bank uruchomił