Polacy zaciągają więcej pożyczek niż przed rokiem, zadłużając się na wyższe kwoty. NBP podaje, że wartość nowych kredytów mieszkaniowych w

Za 53% rynku kredytowego osób detalicznych w Polsce odpowiadają mieszkańcy 11 głównych aglomeracji miejskich, pomimo że stanowią oni tylko 1/3

Niedawno zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące wyników polskiego rynku kredytów mieszkaniowych w 2018 r. Okazało się bowiem, że od stycznia do

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych.