RPP podjęła dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Interesujące w kontekście owej decyzji było to, jak późno nadeszła – dopiero

Potencjalni kredytobiorcy często pytają o opcję wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Jest to możliwe, choć opłacalność takiej operacji zależy od warunków

Minęło już 6 lat od kiedy Rada Polityki Pieniężnej zaczęła obniżać stopy procentowe w Polsce. Dzięki temu złotowe kredyty mieszkaniowe

Konstrukcja umów frankowych oraz sposób ich prezentowania kredytobiorcom jako bezpiecznego produktu finansowego dalekie są od dochowania obowiązku informacyjnego oraz zgody