Przyszedł czas na dokładniejszą ocenę skutków pandemii Covid-19. Korona-kryzys wpłynął negatywnie na funkcjonowanie biznesów w naszym kraju. Według badań Krajowej Izby

W I kwartale 2020 r. firmy należące do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) zanotowały drugi najwyższy w historii wynik sprzedaży

Branża pośrednictwa finansowego w Polsce zakończyła 2019 r. z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży. Wartość nowych umów na kredyty hipoteczne zawartych przy