Brak zapłaty pojedynczej raty kredytu czy zapomnienie o uiszczeniu rachunku np. za media, może zdarzyć się każdemu. Jeżeli jednak takie

Polacy lubią rozmawiać przez telefon, porozmawiajmy więc o długach za te rozmowy. A jest o czym, zaległości za nieuregulowane rachunki

Jak wynika z danych zebranych przez Związek Firm Pośrednictwa Finansowego, wartość udzielonych kredytów hipotecznych na koniec IV kw. 2018 r.