W ubiegłym roku upadłość konsumencką ogłosiło ponad 6,5 tys. osób, czyli o 18,7 proc. więcej niż w 2017 r., a

Środki uzyskane wskutek zawarcia ugody sądowej między wspólnikami spółki, a stanowiące równowartość udziału w spółce, wypłacone z powodu wystąpienia z

Gdy spółka nabywa od jednego ze wspólników udziały, by następnie dokonać ich umorzenia, wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie. W

Zwiększenie efektywności przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określenie zasad wymiany informacji w tej kwestii oraz dostosowanie przepisów do wymogów