Młodzi dorośli wchodzący w samodzielne życie, mają inne oczekiwania i pragnienia co do miejsca zamieszkania niż ich rodzice. Żyją szybciej,

W czerwcu po kredyt ruszyło ponad 35 tys. osób i chcieli oni pożyczyć wyższe sumy niż kredytobiorcy sprzed roku -

Raport "Finansowy Barometr ING. Sytuacja mieszkaniowa Polaków 2018" podaje, iż 51% rodaków uważa spadek cen nieruchomości za niemożliwy, a 64%

Rosnące ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną to jeden z głównych czynników napędzających wzrost cen mieszkań w Polsce. W 2018