W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w poniedziałek 21 września 2020 r. pojawiła się Interpretacja ogólna tego ministra w sprawie zryczałtowanego

Motorem ożywienia gospodarczego po tegorocznym silnym spadku PKB ma być zwiększona konsumpcja, między innymi dzięki niepodnoszeniu czy niewprowadzaniu nowych podatków

Spółki zobowiązane są przekazywać Ministrowi Finansów informacje na temat osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane

We wtorek 26 maja 2020 r., Minister Finansów Tadeusz Kościński wyjaśniał cel zmian w ustawie o finansach publicznych. Chodzi dokładnie