W piątek 29 listopada, Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach w sposobach przekazywania informacji o rachunkach raportowanych od 2020 r.

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych

W czwartek 24 października 2019 r., kraj obiegła informacja o skandalu w Ministerstwie Finansów. Zgodnie z publikacją „Rzeczpospolitej” pt. „Przestępczy

W piątek 11 października, Ministerstwo Finansów opublikowało dane na temat dokonanych przez podatników w 2018 roku wpłat z tytułu ryczałtu