Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło dane na temat kwot rozdysponowanych dotąd w ramach państwowej pomocy dla polskiej gospodarki, przekazanych

Od 7 marca 2020 r., weszła w życie specustawa COVID-owa, powołana celem walki ze skutkami epidemii koronawirusa. W art. 12

W czwartek 20 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało dane liczbowe o rozdysponowaniu państwowych środków na pomoc dla krajowego rynku

Ministerstwo Rozwoju opracowało, a w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce zaktualizowało, wytyczne dla firm kurierskich dostarczających paczki do