W piątek 31 maja 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, stanowiący komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie

Spółka chciała wiedzieć, czy prawidłowo będzie określać datę wykonania usługi, czyli datę podpisania przez klienta protokołu odbioru prac w nieprzekraczalnych

Konstrukcja podatku od nieruchomości wbrew pozorom nie należy do najprostszych. Warto poznać jej tajniki, aby nie narażać się na dodatkowe