4,9 mld dolarów (68 mld randów) - taką kwotę południowoafrykańskie spółki z sektora nieruchomości przeznaczyły w 2018 roku na inwestycje

Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, a następnie jej sprzedaż przed upływem 3 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano

Od 2013 roku ceny mieszkań w Polsce poszły znacznie w górę. Mimo to, coraz wyższe koszty nie odstraszają kupujących. Świadczą

Najnowsze dane potwierdzają, że dla Chin otoczenie makroekonomiczne nadal stanowi duże wyzwanie. Impuls kredytowy Państwa Środka, wyprzedzający realną gospodarkę o