Eksperci zbadali sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź

Eksperci zbadali sytuację firm w Polsce w pierwszym półroczu 2019 roku pod względem niewypłacalności. Są kluczowe wnioski wynikające z analizy

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. Wzrost liczby niewypłacalności w

Globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. W I kwartale 2019 roku w oficjalnych źródłach