Minimalna wartość emisji obligacji, którą emitenci będą mogli wprowadzić do notowań na Catalyst, wzrośnie z 1 mln zł do 5

Jeśli wstępny odczyt grudniowej inflacji potwierdzą oficjalne dane, obligacje indeksowane inflacją wchodzące w lutym w nowe okresy odsetkowe oprocentowane będą

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w

Kluczowymi wydarzeniami ubiegłego tygodnia było sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole oraz szczyt G7, który odbył się w weekend we