W porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 32 proc. małych i średnich firm przemysłowych w Polsce odnowiło swój park maszyn i

Komentarz Renaty Hartle, manager ds. flex office i rozwiązań technologicznych w Colliers International Co kilka, kilkanaście lat mamy do czynienia z

Aż 68% przedsiębiorców jest zdania, że ich firma nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji lub/i robotyzacji. Tylko co czwarty pracodawca czuje,

Roboty nie potrzebują podwyżki płacy minimalnej, świetnie odnajdują się nie tylko na hali przemysłowej, ale też w biurze oraz skutecznie